Grå bågpalpmal
Acompsia cinerella (Clerck, 1759)

Grå bågpalpmal Acompsia cinerella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acompsia cinerella (Clerck, 1759). Grå bågpalpmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 16-18 mm. Larven lever bland mossa på trädstammar.

Mediafiler på webben
Läs mer