Ängssmygare
Ochlodes sylvanus (Esper, 1788)

Ängssmygare Ochlodes faunus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Ochlodes.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ochlodes sylvanus (Esper, 1788). Ängssmygare förekommer på ängsmarker och skogsgläntor upp till Nb. Vingbredd 26-32 mm. Larven lever på gräs. Synonym Ochlodes faunus (Turati, 1905).

Mediafiler på webben
Läs mer