Snedbandad svampmal
Morophaga choragella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Snedbandad svampmal Morophaga choragella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Morophaga.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 8603)Morophaga choragella (Denis & Schiffermüller, 1775). Snedbandad svampmal.

Beskrivning

Vingbredd 23-35 mm. Huvudhår gulbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Hanen har långa cilier på antennen till skillnad från punktsvampmal där hanen har korta cilier på antennerna. Framvingarna beigebruna med mörkbrun teckning. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns på skogsmarker främst i lövskog.

Associationer

Värdväxter: Ganoderma, Laetiporus sulphureus, Phellinus, Piptoporus betulinus.

Beteende

Fjärilen flyger i skymningen och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever på diverse trädtickor.

Utbredning

Påträffas allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer