Signaldvärgmal
Ectoedemia intimella (Zeller, 1848)

Signaldvärgmal Ectoedemia intimella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ectoedemia intimella (Zeller, 1848). Signaldvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5,5-6,5 mm. Huvudhår och krage rostbruna-orange, ögonlock gulvita. Antenner gulvita, drygt halva framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med svagt purpurskimmer, grovfjälliga. Vid vingens bakhörn finns en stor, gulvit fläck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på marker där det växer sälg och pil.

Associationer

Näringsväxt: Salix.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är ljusgul och gör en fläckmina som börjar i mittnerven. Exkrementerna är utspridda ofta i två rader. Kokongen är brunaktig.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland samt Norrbotten, huvudsakligen längs kusten. I övriga norden finns den i Danmark, i södra Norge och södra Finland. Mina av Signaldvärgmal Ectoedemia intimella i Salix-blad.

Mediafiler på webben
Läs mer