Motfläckdystermal
Monochroa elongella (Heinemann, 1870)

Motfläckdystermal Monochroa elongella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Monochroa elongella (Heinemann, 1870). Motfläckdystermal förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever inuti stjälken på gåsört, angripna blad gulnar, förpuppning i stjälk eller skott.

Mediafiler på webben
Läs mer