Jungfrusländor
Calopterygidae

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BYStora flicksländor med breda oskaftade vingar (hos övriga flicksländor smalnar vingbasen av som ett "skaft"). Vingar med många och små vingceller och cirka 18-20 tvärribbor vid vingens framkant, innanför vingnoden (övriga svenska flicksländor har bara två dylika tvärribbor). Vingarna är färgade (ej genomskinliga, utom hos unga djur). Vingmärke saknas ( detta är ersatt med en vit fläck hos honorna). Bakkroppen är metallglänsande. Flykten är typiskt fjärilslikt fladdrande. Djuren uppehåller sig vid rinnande vatten (ofta i stort antal). Ibland ser man i stället för Calopterygidae och Calopteryx att namnen Agrionidae och Agrion tillämpas. Dessa är synonymnamn, varför de av förväxlingsskäl ej bör användas. I Sverige finns två arter.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer