Gul ekbredvecklare
Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)

Gul ekbredvecklare Aleimma loeflingiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Aleimma.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(Prep 10494)Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758). Gul ekbredvecklare förekommer allmänt från Sk till Gä, den är ganska variabel från ljust till mörkt gul. Vingbredd 14-18 mm. Larven lever i juni i en bladrulle på ek, förpuppning i bladrullen.

Mediafiler på webben
Läs mer