Silvergranknoppvecklare
Epinotia nigricana (Herrich-Schäffer, 1851)

Silvergranknoppvecklare Epinotia nigricana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Epinotia nigricana (Herrich-Schäffer, 1851). Silvergranknoppvecklare förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i april maj i sammanspunna barr på silvergran, förpuppning i en kokong på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer