Poppelsvärmare
Laothoe populi (Linnaeus, 1758)

Poppelsvärmare Laothoe populi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Laothoe populi (Linnaeus, 1758), hane, larv. Poppelsvärmare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 57-90 mm. Larven lever på asp, poppel, sälg och olika fruktträd, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer