Silverstreckad rölleksäckmal
Coleophora argentula (Stephens, 1834)

Silverstreckad rölleksäckmal Coleophora argentula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora argentula (Stephens, 1834). Silverstreckad rölleksäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i en rörsäck på rölleka.

Mediafiler på webben
Läs mer