Arktisk vårvecklare
Acleris arcticana (Guenée, 1845)

Arktisk vårvecklare Acleris arcticana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acleris arcticana (Guenée, 1845), hane. Arktisk vårvecklare förekommer sällsynt i Hr, Lu och To. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever i juli i hopsvecklade blad av bl. a. lappvide, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer