Albladhålmal
Heliozela resplendella (Stainton, 1851)

Albladhålsmal Heliozela resplendella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Heliozela resplendella (Stainton, 1851). Albladhålsmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-7 mm. Huvud glänsande mörkgrå. Antenner blyglänsande, cirka halva framvingelängden. Framvingarna glänsande mörkt bronsbruna med en tydlig, trekantig fläck på bakkanten. Kan ibland ha ytterligare en svagt tecknad fläck vid basen av bakkanten. Bakvingar grå. Är svår att skilja från hammoniella utan genitalundersökning.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer med al.

Associationer

Näringsväxt: Alnus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är gulgrön och gör en gångmina med exkrementerna i mittlinje. Som fullvuxen skär den ut en oval säck och firar ner sig till marken. I denna säck förpuppas den och efter övervintring kläcks den till våren.

Utbredning

Är påträffad på spridda platser från Skåne till Norrbotten. I övriga norden finns den i Danmark, spridda platser i Norge samt Finland. Mina av Albladhålsmal Heliozela resplendella i alblad.

Mediafiler på webben
Läs mer