Större borstspinnare
Setina irrorella (Linnaeus, 1767)

Stor borstspinnare Setina irrorella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Setina irrorella (Linnaeus, 1767). Stor borstspinnare förekommer sällsynt från Sk till To. Vingbredd 26-32 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken eller i en barkspricka.

Mediafiler på webben
Läs mer