Sällsynt björksolvecklare
Pammene insulana (Guenée, 1845)

Sällsynt björksolvecklare Pammene insulana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pammene insulana (Guenée, 1845). Sällsynt björksolvecklare förekommer sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 10-12 mm. Larven förmodas leva på björk.

Mediafiler på webben
Läs mer