Större kustflickslända
Ischnura elegans (van der Linden, 1820)

Större kustflickslända - Ischnura elegans T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Se rödögonflicksländor och mindre kustflickslända.

Beskrivning

Bakkropp 22-29 mm, bakvinge 14-20,5 mm. Hanen har svart bakkropp med blå segment baktill men huvudsakligen på det åttonde medan de sista segmenten i stället är svarta (jämför rödögonflicksländor). Liksom hos den mindre kustflicksländan har båda könen två runda, ljusa (hos hanen oftast blå) fläckar baktill på huvudets ovansida. Vingmärket hos hanarna är tvåfärgat. Honan kan ha tre olika färgvarianter.

Utbredning

Större kustflickslända finns ofta vid kustnära vatten. I inlandet påträffas arten gärna vid stora sjöar, men även vid småsjöar, dammar, diken och rinnande vatten. Den förekommer norrut till Västmanland och Uppland (nyligen också påträffad i Dalarna, Gästrikland och Medelpad), samt på Öland och Gotland. Flygtid. Oftast från juni till augusti.

Mediafiler på webben
Läs mer