Dvärgbjörksveckmal
Parornix polygrammella (Wocke, 1862)

Dvärgbjörksveckmal Parornix polygrammella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Parornix polygrammella (Wocke, 1862). Dvärgbjörksveckmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-11 mm. Huvudhår gråbruna, krage vitaktig. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, skarpt tecknade med vita fläckar. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå. Fjärilen är lik Parornix traugotti men skiljer sig på kragen som är vit och ej ockragul.

Biologi

Habitat

Finns på myrmarker och mossar med dvärgbjörk.

Associationer

Näringsväxt: Betula nana.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven gör först en undersidig mina och senare i ett rörformat blad. Förpuppning i bladet.

Utbredning

Förekommer från Värmland till Torne lappmark samt Västergötland. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer