Ängsväddfjädermott
Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)

Ängsväddfjädermott Stenoptilia bipunctidactyla T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763). Ängsväddfjädermott förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 17-25 mm. Larven lever från september till maj i blommor och frön av vädd, förpuppning på stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer