Punktsmalmott
Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Punktsmalmott Dolicharthria punctalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Dolicharthria.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep MC 2631)Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775). Punktsmalmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 13-22 mm. Larven lever från september till maj i blommor och blad på kärringtand och klöver, förpuppning i kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer