Slånlansettmal
Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796)

Oxbärvridvingemal Lyonetia prunifoliella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796). Oxbärvridvingemal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 9-10 mm. Larven gör fläckminor i blad av bl. a slån, oxbär, hagtorn, rönn, och äpple, förpuppning i en vit kokong fästad på bladets undersida. Mina av Oxbärvridvingemal Lyonetia prunifoliella i slånblad.

Mediafiler på webben
Läs mer