Nordisk rörsäckspinnare
Taleporia borealis Wocke, 1862

Nordisk rörsäckspinnare Taleporia borealis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Taleporia borealis Wocke, 1862. Nordisk rörsäckspinnare.

Beskrivning

Vingbredd hos hanen 17-20 mm. Huvudhår gulbeige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna nästan enfärgat gulgrå. Detta skiljer den från Taleporia tubulosa som som har ett mörkt nätmönster. Bakvingar grå. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 5-7 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp brunaktig med grå analull. Antenner cirka en femtedel av kroppslängden. Honan går knappast att skilja från Taleporia tubulosa.

Biologi

Habitat

Finns i skogsmiljöer.

Associationer

Värdväxter: Lavar, mossor, alger.

Beteende

Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken. Hanen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Den säckbärande larven lever på lavar, mossor och alger. Säckens längd 14-20 mm, rundat trekantig samt klädd med sand, i framdelen kan det även finnas fragment av döda insekter. Den har en ettårig utveckling. Vissa forskare synonymiserar arten med tubulosa.

Utbredning

Påträffas sällsynt från Torne lappmark till Värmland. I övriga Norden finns den i norra Norge och norra Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer