Backgördelmätare
Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)

Backgördelmätare Cyclophora quercimontaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897), hane. Backgördelmätare förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 24-28 mm. Larven lever på ek, förpuppning i ett tunt spinn på en kvist eller gren.

Mediafiler på webben
Läs mer