Molnugglemott
Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)

Molnugglemott Eudonia mercurella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758). Molnugglemott förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 16-20 mm. Larven lever från oktober till maj på mossa, förpuppning i mossan. Synonym Scoparia frequentella Stainton, 1858

Mediafiler på webben
Läs mer