Piltandvinge
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)

Piltandvinge Notodonta ziczac T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758). Piltandvinge förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 33-47 mm. Larven lever främst på asp och sälg, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer