Gräselefant
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)

Gräselefant Euthrix potatoria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Euthrix.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv. Gräselefant förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 42-64 mm. Larven lever på gräs, förpuppning i en gulgrå kokong oftast fäst på ett grässtrå.

Mediafiler på webben
Läs mer