Pulvermal
Xystophora pulveratella (Herrich-Schäffer, 1854)

Pulvermal Xystophora pulveratella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xystophora pulveratella (Herrich-Schäffer, 1854). Pulvermal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 11-12 mm. Larven lever i sammanspunna blad av käringtand, luzern och kronill.

Mediafiler på webben
Läs mer