Tvillingfryleminerarmal
Elachista geminatella (Herrich-Schäffer, 1855)

Tvilligfryleminerarmal Elachista geminatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista geminatella (Herrich-Schäffer, 1855), hane. Tvilligfryleminerarmal förekommer tämligen sällsynt i Sk, Ha på Öl, Go. Vingbredd 7,8-9,6 mm. Larven minerar i fryle, troligen knippfryle.

Mediafiler på webben
Läs mer