Svartvit bomal
Monopis spilotella (Tengstöm, 1848)

Svartvit bomal Monopis spilotella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Monopis spilotella (Tengstöm, 1848). Svartvit bomal.

Beskrivning

Vingbredd 10-19 mm. Huvudhår rostgula. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna flammigt brunsvarta med blå punkter och en fläck i yttre delen av bakkanten samt en större, trekantig, vit fläck i framkanten. Hyalinfläcken i den ljusa fläcken mot framkanten. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns främst i skogsmark.

Associationer

Larvföda: Fågelguano, hår, fjädrar, spybollar, as m. m.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Livscykeln är inte helt känd men larven tros livnära sig av diverse produkter.

Utbredning

Påträffad i hela landet. I övriga Norden finns den i nordöstra Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer