Pärlgräsfjäril
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)

Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761). Pärlgräsfjäril förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 28-34 mm. Larven lever på gräs, förpuppning som hängpuppa.

Mediafiler på webben
Läs mer