Lindsvärmare
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)

Lindsvärmare Mimas tiliae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Mimas.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758). Lindsvärmare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 55-72 mm. Larven lever främst på lind och alm men även andra lövträd förekommer, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer