Svarthöblomvecklare
Aethes deutschiana (Zetterstedt, 1839)

Svarthöblomvecklare Aethes deutschiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aethes deutschiana (Zetterstedt, 1839). Svarthöblomvecklare förekommer tämligen sällsynt från Bo till To. Vingbredd 15-21 mm. Larven lever i augusti i fröna på svarthö.

Mediafiler på webben
Läs mer