Almsikelvecklare
Ancylis upupana (Treitschke, 1835)

Almsikelvecklare Ancylis upupana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Ancylis upupana (Treitschke, 1835). Almsikelvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 13-20 mm. Larven lever i augusti september i två sammanfästa blad av alm och björk, förpuppning i ett nedfallet blad av näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer