Nysörtrotvecklare
Dichrorampha sylvicolana (Heinemann, 1863)

Nysörtrotvecklare Dichrorampha sylvicolana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dichrorampha sylvicolana (Heinemann, 1863). Nysörtrotvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hr. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever från september till april i roten av nysört, förpuppning i en kokong på näringsväxten. Synonym Lipoptycha pseudoalpestrana Danilevskii, 1938

Mediafiler på webben
Läs mer