Smygstekellik glasvinge
Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Smygstekellik glasvinge Bembecia ichneumoniformis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Bembecia.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermüller, 1775), hane. Smygstekellik glasvinge förekommer sällsynt från Sk till Dr. Vingbredd 17-23 mm. Larven lever i rötterna av bl. a. kärringtand och andra ärtväxter, förpuppning i en kokong vid näringsväxten. Synonym Bembecia scopigera sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer