Körsbärsmal
Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)

Körsbärsmal Argyresthia pruniella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia pruniella (Clerck, 1759). Körsbärsmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-12 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna bruna med ett mörkbrunt tvärband som är svagare tecknat när det når framkanten. Från basen av bakkanten ett vitt längsband som sträcker sig utanför tvärbandet. På framkantsspetsen vita snedstreck. Bakvingar gråbruna. Arten liknar Argyresthia semifusca men har ljusare bruna vingar.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer och trädgårdar där det växer körsbär.

Associationer

Näringsväxter: Prunus cerasus, P. avium.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-september. Larven minerar i skotten, förpuppning i en kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer