Sydligt silverbandgräsmott
Catoptria osthelderi (Lattin, 1950)

Sydligt silverbandgräsmott Catoptria osthelderi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Catoptria osthelderi (Lattin, 1950). Sydligt silverbandgräsmott förekommer sällsynt från Sk till på Sö. Vingbredd 23-28 mm. Larven lever förmodligen på mossa.

Mediafiler på webben
Läs mer