Agspinnare
Laelia coenosa (Hübner, 1808)

Sumpgump Laelia coenosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Laelia.)
Laelia coenosa (Hübner, 1808), hane, hona. Sumpgump har tagits i Sk, Östra Hoby 1987. Vingbredd 30-35 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer