Hasselfältmätare
Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)

Hasselfältmätare Electrophaes corylata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Electrophaes.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Electrophaes corylata (Thunberg, 1792), hona, larv. Hasselfältmätare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 24-30 mm. Larven lever på främst björk men även på hassel, slån, lind och hagtorn, förpuppning i ett tunt spinn mellan sammanspunna blad.

Mediafiler på webben
Läs mer