Flodflickslända
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

Flodflickslända, hane - Platycnemis pennipe T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Platycnemis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

I fält kan den ibland förväxlas med arter inom släktena Coenagrion och Enallagma. Den gör dock oftast ett ljusare intryck och de svarta banden är mindre påfallande (detta gäller endast hanar).

Beskrivning

Bakkropp 27-31 mm, bakvinge 18-23 mm. Bakkroppen hos hanen är oftast ljust blå med en svart linje eller fläck längst bak på varje segment, den bakre delen är huvudsakligen svart. Honan är oftast gröngul.

Biologi

Habitat

Flodflicksländan är relativt vanlig vid långsamt rinnande vattendrag, även vid dessas in- och utlopp i sjöar. Arten kan i södra Europa också förekomma i helt stillastående vatten.

Utbredning

Den finns i Sverige norut till Dalarna och Gästrikland men är ej funnen på Öland eller Gotland. Flygtid. Huvudsakligen i juni-juli, ibland även i augusti.

Mediafiler på webben
Läs mer