Blomers mätare
Venusia blomeri (Curtis, 1832)

Blomers mätare Venusia blomeri T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Venusia blomeri (Curtis, 1832), hane. Blomers mätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 18-24 mm. Larven lever på alm men troligen även på andra lövträd, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer