Blåfläckig träfjäril
Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

Blåfläckig träfjäril Zeuzera pyrina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Zeuzera.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761). Blåfläckig träfjäril förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 35-75 mm. Larven lever i stam och grenar av bl. a. äppelträd, päronträd och diverse andra lövträd, förpuppning i stam eller grenar.

Mediafiler på webben
Läs mer