Gungflymosaikslända
Aeshna subarctica Walker, 1908

Gungflymosaikslända - Aeshna subarctica T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

I synnerhet starrmosaikslända (se beskrivning).

Beskrivning

Bakkropp 47-57 mm, bakvinge 41-45 mm. Mycket lik starrmosaikslända men är i genomsnitt något mindre. Bästa skiljekaraktären gentemot denna är att det oftast finns tre små fläckar (ej enbart en) mellan de två gulaktiga banden på mellankroppens sidor. Denna karaktär är dock ej tillförlitlig i sydligaste Sverige (Skåne etc.). Mellankroppens ovansida med smala ljusa band, dessa är kraftigt förkortade hos honan.

Utbredning

Gungflymosaiksländan är mera specialiserad än starrmosaiksländan i sitt miljöval. Arten föredrar myrar med fri vattenyta och lösa mattor av vitmossa i vattnet och är på grund av detta inte lika allmän. Den förekommer troligen i hela landet (dock ej på Öland eller Gotland) där lämplig miljö finns. Flygtid. Från juli till september.

Mediafiler på webben
Läs mer