Benvedshöstmal
Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763)

Benvedshöstmal Ypsolopha mucronella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763). Benvedshöstmal.

Beskrivning

Vingbredd 26-32 mm. Huvud och mellankropp gråbeige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna gråbeige med en tydligt utdragen spets. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer där det växer benved.

Associationer

Näringsväxt: Euonymus europaeus.

Beteende

Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i september samt efter övervintring mars-juni. Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en gråbrunaktig kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Öland. I övriga Norden har den tagits i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer