Svartkämpestyltmal
Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)

Svartkämpestyltmal Aspilapteryx tringipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Aspilapteryx.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10144)Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839). Svartkämpestyltmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-12 mm. Huvud gråaktigt. Antenner ringade i beige och svart, lika långa som framvingelängden. Framvingarnas bakre del beige, den främre delen vit. Ett större antal svarta prickar i tydliga längsrader. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på betesmarker, i dikesmarker och trädgårdar där det växer svartkämpar.

Associationer

Näringsväxt: Plantago lanceolata.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer i juni-augusti. Larven är grönvit med brunt huvud. Den gör först en lång gång som övergår till en fläckmina. Efter en tid rullar den samman bladet till ett rör och fortsätter äta. Den förpuppar sig i en vit kokong inuti bladröret.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer