Ljussprötad tågsäckmal
Coleophora tamesis Waters, 1929

Ljussprötad tågsäckmal Coleophora tamesis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora tamesis Waters, 1929. Ljussprötad tågsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Dr. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i en frösäck på ryltåg.

Mediafiler på webben
Läs mer