Violettrött skogsfly
Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Violettrött skogsfly Cerastis rubricosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775). Violettrött skogsfly förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 32-38 mm. Larven lever på diverse träd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer