Tysklönnsstyltmal
Caloptilia rufipennella (Hübner, 1796)

Naverlönnstyltmal Caloptilia rufipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Caloptilia rufipennella (Hübner, 1796). Naverlönnstyltmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-13 mm. Huvud rostbrunt. Antenner lika långa som framvingelängden. Framvingarna jämnt rostbruna utan mörka punkter. Bakvingar brungrå. Liknar Caloptilia betulicola och C. elongella men skiljer sig genom sin mindre storlek, jämnfärgade framvingar och rostfärgat ansikte. De båda andra arterna har vitt ansikte.

Biologi

Habitat

Finns i parker och liknande där det växer tysklönn.

Associationer

Näringsväxter: Acer pseudoplatanus, Acer campestre.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Fjärilen kläcks i augusti och efter övervintring ses den i maj-juni. Larven är grönvit med grönt huvud. I början gör den en gångmina i bladets översida men övergår sedan i en veckmina. Inför förpuppningen rullar den samman bladet och förpuppar sig i en grön kokong.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark och södra Norge men saknas i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer