Pilgördelmätare
Cyclophora pendularia (Linnaeus, 1758)

Pilgördelmätare Cyclophora pendularia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cyclophora pendularia (Linnaeus, 1758), hane, larv. Pilgördelmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 22-25 mm. Larven lever huvudsakligen på gråvide, förpuppning mellan sammanspunna blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer