Dimfläcksmal
Tinea steueri G. Petersen, 1966

Dimfläcksmal Tinea steueri T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Tinea steueri G. Petersen, 1966. Dimfläcksmal.

Beskrivning

Vingbredd 12-17 mm. Huvudhår rostbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna gråbruna med svagt tecknade mörka fläckar och ett smalt streck från basen. Hyalinfläcken ovanligt stor, i närheten av basen. Bakvingar ljusgrå.

Biologi

Habitat

Finns utomhus i fågelbon.

Associationer

Larvföda: Har hittats i bo av tornuggla.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är otillräckligt känd men lever i ugglebon.

Utbredning

Påträffats på Öland, Vickleby 28 juni 2004. I övriga Norden finns den i södra Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer