Kaveldunmott
Calamotropha paludella (Hübner, 1824)

Kaveldunmott Calamotropha paludella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Calamotropha.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10755)Calamotropha paludella (Hübner, 1824). Kaveldunmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 24-33 mm. Larven lever från september till juni i kaveldun, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer