Jungfrusäckspinnare
Dahlica lichenella (Linnaeus, 1761)

Jungfrusäckspinnare Dahlica lichenella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dahlica lichenella (Linnaeus, 1761). Jungfrusäckspinnare.

Beskrivning

Hanen saknas helt och honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 3-5 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp brungul med vit analull. Antenner cirka en femtedel av kroppslängden. Honans analull är vit vilket skiljer den från Dahlica trichetrella som har grå analull.

Biologi

Habitat

Finns i kustnära miljöer.

Associationer

Värdväxter: Lavar, alger.

Beteende

Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken.

Livscykel

Flyger i april-maj. Den säckbärande larven lever på lavar och alger. Säckens längd 5-6 mm, rundat trekantig samt klädd med sand. Den har en ettårig utveckling.

Utbredning

Påträffas sällsynt längs kusten från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark och södra Finland men saknas i Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer